Lieutenant General Mojalefa Letsoela

2 Comments

  1. Ke lakatsa ho kena kapa hoba Member ea Lesotho Defence force empa hake sheba maemo a teng ke bone a hlobaetsa.Kahona haketsebe hore na e be atla lokisoa neng.hona ke batho ba hiroang basa pasa Interview haents’oare hantle taba eo

    1. Ke kopa ho thoholetsa Sesole sa heso ka hore se mpe se leke ka hohle ho sheba taba eno kaha ke utloile hore li form ki tsoile ‘me ho ilo ngoloa hape ba mpa ba e le hloko taba ea hore ho sebe le Botsotsi ka Bo menemene bo etsoang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close