About the author

Related Articles

0 Comments

 1. 1

  semenekane

  I don’t understand why DC is defending corrupt students? Is it because corruption is their party’s slogan?

  Mabusela who do u think u are in this world?. Corrupt DC members should be send to prison with immediate effect together with their boss His Excellence Hon. Mahaletere for stealing government’s funds.

  Corrupt DC, sis!

  Reply
 2. 2

  Sebele

  Hobaneng ha batho bana ba potoana ba emela bobolu,kapa ke oona mosebetsi oa opposition!

  Reply
 3. 3

  Koko inama

  Mapotoana ana atletsoe ke botsikoane ba opposition ka mpeng ka mona. Bale bats’oeroeng ba matichere bona ke bana ba machina kapa ba ntja?

  Reply
 4. 4

  molakolako

  Taba ea DC e hlaka hantle! Ho forger certificate ehlile .ke tsela ea bona ea tsebetsome .ba tlameha ho e buella!

  Reply
 5. 5

  Hlomathisa

  Dibolu Congress! This is what the know best. Democratic Corruption. Sis!

  Reply
 6. 6

  Lekwete

  Hee! MAPOTWANA a rekena ka tsebeng hore ba emele bobodu Sis! DINEO yena ke mang a batlang ho laola Parliament? Butleng ka corruption matatwa ting a DC. Helek!!!

  Reply
 7. 7

  Oa Phasemane

  La ithaburanya bo manashenale, PS e e nang le forgery certificate eona le tla hle le bue tje ka eona, teng le tsoere taba, batho ba utsoang ba tsoaroe, Ha reeng Mokola e sale a ema nokeng hore ho fasoe ” sika la thole, Ntetekoane” Ha reeng kaofela, Qalang communications mono bo ntate le bo me sika le khaohe!

  Reply
 8. 8

  Mary

  Wht è f…k is wrng with DC (Devil’s Cemetry). Its nt surprising they r supporting corruption because mangolo a bokunyata a qalile ka puso ea bona. The whole entire 15yrs. Sis

  Reply
 9. 9

  Piololo

  Hantle ntle bo Lineo ba tena ba ts’ereletsa bobolu tjena hoba baa ameha bobolung mono,hake utloisisi hore naa motho haa entse fraud hoso ntso hlakile hore o lokeloa ke teronko naa why ba batla defenda taba ena.Le joale ke hantle hore ebe DCnyana ena ea bona hae buse ho hlakile hore rene se ntse re kene kahare

  Reply
 10. 10

  mabote

  Ka tla ka soaba! Ka mokhoa oo ke ratang DC ka teng! Na batho ba rona ba buelella bobolu tjee? Ke khathetse matla hore!

  Reply
 11. 11

  masapo

  tis ting ea Mp’s tsa Dc ka paramenteng ea ho emela BOBOLU KENG HANTLE? Ache na ke bona bohanyetsi bo hahang kapa kebo batlang ho liela puso e ea letsema!

  Reply
 12. 12

  Mehasula

  Khele, joale mona hoa polotikoa…Lineo o Bohlale.

  Reply
  1. 12.1

   Phenyo

   This IS Politics! Semenekane being a fanatic ea Mabusela le Lineo take a deep breath, sit down and learn Bro! Lineo and crew, Thumbs up guys!

   Reply
 13. 14

  Lepotoana

  Good people, much as you seem to associate the DC with what Mrs. Lineo Molise-Mabusela and others said, we the DC supporters would like to distance ourselves from their positions of defending fraud. DC e nena fraud le boqhekanyetsi ka litsela tsooohle tsa bona. It is very disturbing for the honourable DC members to have adopted such counter revolutionary positions. Re soabile ke hona.

  Reply
  1. 14.1

   Mehasula

   Ha e batho bana ba batla ho tsireletsa kapa ho promota bobolu ba se ke ba botsa potso tsa mofuta oona.

   Reply
 14. 15

  Lefefooane

  It never amazes me that those DC MPs condone fraud, corruption and malpractice. In fact that is what DC stands for. Ehlile potoana e emela litsila tse kang tse tjena ka tsena. Now you wonder what type of so-called leaders will stand up in parliament condoning academic fraud. Surely the DC supporters will have a lot of explaining on this. This is the most disgusting peace of shit I have ever read in recent time. Utloang na bo Lineo le bo Semano ba reng hle banna?

  1. Molise-Mabusela had asked the minister to update parliament of “plans to save the Limkokwing students who were expelled due to forged certificates from facing a bleak future”. Bosatane
  2. Another DC MP, Popane Lebesa, said Ratšele should assure the House that he would swallow his pride when others are found not guilty. Meleko

  Mapotoana, itlhatlhobeng.

  Yours Truly

  Reply
 15. 16

  Letebele

  Kwakwaakwakwakwa!!! Ruri molomo ha o na khoele hape batho re lebala kapele. Ke maoba mona ha babelaelloa ba litlolo tse mpe tsa molao tse akhang lipolao ba fuoa amnesty ‘me ba bile ba amoheloa ke tonakholo ea naha ena ntle le ho hlaha kapela makhotla a molao despite the fact that some of them were already criminally charged. Haeba bo Chakela ka litlolo tsa molao tseo ba belaelloang ka tsona ‘muso ona o ka bona ho lokeleha ho ba ts’oarela, ha ke utloe na bona ke bo mang ba loketsoeng ke ts’oarelo e betere hofeta batho bano ba belaelloang ka mangolo a mokunyata. Masepa ke masepa ho sa tsotellehe na a etsoa ke mang. Joale haeba babolai ba tla nkoa eka ba betere hofeta litloli tse ling tsa molao ke ho bolela hore ‘muso ona ke oa babolai hence ba sireletsang likoeta

  Reply
 16. 17

  Mokoko oa Lihlaba

  Lineo ena ehlile o tla emela bobolu hoba joale monna oa hae oa teraefara o tsoa china ka lengolo la mokunyata la liploma. le hore o sentse a lelekela taba tsa bona le bo khetsi ka tendara ea li ID /Passports le melata.

  Reply
 17. 18

  semenekane

  Lineo o etsoa ke taba ea hore o kene paramenteng ka lirope

  Reply
 18. 19

  Oa Likoetseng

  Ha ntle ntle bo Lineo leabe se le ts’ohile eng ha le buiella ntho tsee lits’ila tjee?

  Batho baa ba DCEO le Mautloela e le hore ha ba utloe hore Mosali eo ona le Litaba?

  Ntho tse kang tsena li lokela ho latelloa.

  Reply
 19. 20

  Bobete

  You cannot teach an old dog new tricks, DC e phetse le bobolu hoo e seng e le semelo sa bona therefore its impossible to dissociate themselves from corruption. Loudspeaker ena ea bona e Lineo o tla ba kenya likhathatsong.

  Reply
 20. 21

  Napo

  For as long as Potoana/DC has Molise-Mabusela as its face it will never attract any votes. That lady does not resonate well with any real issues. Besides ke motho ea seleng ea emelang bobolu.

  Reply
 21. 22

  Lefefooane

  I am sure those guys in the DC who had to read and sweat hard for their academic success should be dissapointed by this new revelation of what their movement(DC) stands for. Surely this is not what they expected. They never thaught that one day they will be seen to be advocating academic fraud and/or condoning it. Che u li tsabe lipolotiki. Ruri ke ipotsa hore na Mapotoana a feela a ema le maparamente a ona tabeng ena. So DC does not want people to get genuine academic qualifications. Che mehlolo ruri!!!

  Yours Truly

  Reply
 22. 23

  Patriotic Mosotho

  Point of correction to the officials Limkokwing University has’nt been found as the only institution with student who gained entrance through froadulent means. Truely such people should be found guilty but not all guilty people go to jail but there are other means of punishment worthy for such student including their acomplises

  Reply
 23. 24

  liboba

  Basotho tlohelang ho roesa sebe meritlhoana, sebe ke sebe. Ha motho a entse sebe a ahloloe ho fele.

  Reply
 24. 25

  Raisi

  Che meleko ya mapotoana!!! Ke bona bohanyetsi bo matla bo?

  Reply
 25. 26

  semenekane

  Hantle Lineo corruption ea hae e qala ka lapeng la hae. Morali oa hae Oa monna oa pele ha a buisi Mabusela. Ke eng ntho eo?.

  Lineo hoja oa tlama molomo ono oa hau hobane re tla u joetsa litaba tsa hau etsoe re ea li tseba. U tlameha u ameha scandaleng sa li – I’d le Khesi.

  Tlohela ho phuisa Bro Tom khang u emela bobolu bona ba lona. Mapolesa le tla ts’oara Mahaletere neng le Lineo eo oa hae ea keneng ka bobolu ba lirope ka paramenteng?

  Mahaletere a eo panya-panya Ntloana-ts’oana koana hammoho le baetsana ba hae bo Lineo. Corrupt as they are, sis!

  Reply
 26. 27

  Oa Likoetseng

  @ Semenekane le bolela hore hona le lebatooa leo ho thoeng ke Lirope? Batho baa ba Lirope naa bane ba tseba ntho eo ba e etsang ha batla khetha ‘M’e eo ho kena Paramenteng?

  Reply
 27. 28

  Lefefooane

  @Patrotic Mosotho, true enough you are correct Limkonkwing is not the only institution(note that I dio not call it university) to be found to have admitted students with fakes credentials. However, the issue with Limkonkwing was that it lowered the standards so low that it only attracted 3rd class or GCE (Not unless you know anyone who passed COSC with first class at Limkonkwing).

  Reply
 28. 29

  moleko

  I wonder hore na this cheap debate DC/opposition is comming up with is to waist time and avoid serious issues such as amendment of trade,declaration of assets not only by minister but all MP’s block farming of which MP Ramootsi Mokone Lehata confessed to have been involved in fraudly taken some of money from block farming and is paying though with low instalment,also talk on latest scandals surrounding MP Popane Lebesa.I believe the key issue is to deal with corrupt ex-gov official from previous regime with or without favour in coalition gov or not.Fo as long as i know no one is above the law in this country so let law take its measure MP Lineo Molise mabusela unless you have motive bihind this cheap debate

  Reply
 29. 30

  ntofene

  aae ma DC aeso butleng bulu botsoae ka metso “na nkile ka flopa sponsaship satane tse tsa se thola ke na le agregate 25 wat a shame.

  Reply
 30. 31

  tjontjobina

  banabeso Molimo o se a ba tsoile Mopotoana, hona joale tseo ba li entseng ka sekhukhu ba li buoa pooaeng moo btho ba ba mametse, mosatsana eno oa tseba hore ke bona ba thotileng bana bano malapeng ba ba tlisa sokolong sa moetapele e le moo ba reng lifoutu. Le motho ea ba thusitseng ho fumana mongolo a bolotsana ba ea mo tseba. Le bolile mapotoana. le monna oa hau Lineo o ntse a ile China ka bobolu sis! Ha le sa rata, le ho lula moo le hirileng ho etsa botho ba tsoanang le lona, ha le nahana KHEHLE ea matlo a muso. le mokoloi ane ao le neng le ngolosa le thesa ka ona.

  Reply
 31. 32

  Pingpong

  Se ka its’oenyang kapa hona ho ikutluisa bohloko ka DC hleng Molimo ea matla o kene lipakeng keo o e nkile a paka ntle koana. Tlotla e isoe ho Jehova Molimo feela. Hao! le batla kotlo e kae Basotho?

  Reply
 32. 33

  Lepotoana

  Bahesong, re itse Lineo Molise-Mabusela ha a bue litaba tsa rona ma DC. This Lineo Molise-Mabusela made us lose elections by labelling and insulting the policemen and women as “Ma Form Five a sa rutehang”. On the eve on national elections this Lineo Molise-Mabusela was spitting venom. ‘Na le Mapotoana a heso a ka righting(The liberals) rare “surely we will not win elections with people like Mabusela at the helm. No wonder we lost Hlotse No 13. Now she is on it spitting venom. Again kea le eletsa ma leftists(Conservatives) we should get rid of Lineo Molise and Serialong Qo and Popane Lebesa and Mokose because Lineo can’t win us votes. Qo is uneducated no wonder he once said “Bana ba ma DC ba keke ba bonoa ka lienvelope tse brown seterateng” and Popane Lebesa was corrupt with NMDS and one Bothata Mahlala. Sadly Popane dondones the presence of Chinese in Lesotho. Ntate Moks is weak as a person. Add block farming scandal to the already weak Moks then surely we will not win Kolonyama No.18 and of course the entire Northen Lesotho.

  Neeeteee Ke theebe!!!

  Reply
 33. 34

  Lerato

  Kea le bolella ke re” ha feela Molise-Mabusela entse ele lepotoana haho moo DC e eang eng, ha ke hane hore ba ts’oanela ho hanyetsa ka paramenteng tje haele bohanyetsi, em[a ke bona eka ena o hanyetsa le lintho tse sa hanyetseheng, kapa mme oraba le pele a ka utloisisa lipotso hantle. Hantle o motho ea joang ausi Lineo, ke bona o tlotlolla le batsoali ba hao ke boits’oaro bona ba hao, mmoho le masea ana ao Molimo a o fileng ona. Sis. Ekare ha u mme oa seaparo.

  Reply
 34. 35

  army

  I will immediately take hold of your rss feed as I can’t in finding your
  email subscription link or newsletter service. Do you have any?

  Kindly permit me understand in order that I may just subscribe.
  Thanks.

  Here is my weblog; army

  Reply
 35. 36

  rea

  I believe that is one of the most signiificant information
  foor me. And i’m happy studying your article. But want to statement
  on some basic things, The siote style is wonderful, thee articles is
  actually great : D. Excellent job, cheers

  Reply
 36. 37

  day trading

  Hi, after reading this remarkable post i am as well cheerful
  to share my experience here with mates.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2017. Sunday Express. Lesotho's only Sunday paper. All rights reserved