About the author

Related Articles

21 Comments

 1. 1

  Kokota

  This is ‘war talk’. The PM is on a warpath. He can be irresponsible at times. Instead of ensuring law enforcement agencies do their part in providing security and preventing violence the Premier himself advocates retaliation and more violence. After all he has authority over law enforcement agencies.

  With such attitudes from people of authority how can we have a violence free election.

  Reply
  1. 1.1

   Augustina

   Utloang bo-Kokota, wartalk, my foot! when war has been waged upon Mosisili surpoters on two ocassions, in Maputsoe and Ha Thetsane, and ends up with his suporters shedding blood, while the police “ran for dear life” you are saying Mosisili instigates war? you are not hearing yourself! The war has been waged by the ABC, LCD, BNP and Mosisisli who has not been protected by the IEC tribunal tells people that they should protect themselvels; u re wartalk, mxm! Hei, Macongress se qaluoe banna!

   Reply
 2. 2

  Lethula

  Ha u its’ireletsa le thepa ea hao hase tlolo ea molao.Tlolo ea molao ke ha u qholotsa batho joaloka manazi le manazi-‘moi (matoala le manonyana). Ha ba sa tla hlola ba e pheta ntho eno ea bona.Ho makatsang ke hore manonyana ese e le manazi-‘moi II kamor’a matoala. Bothata ke hore Menepe o hanne ho etsa ‘coalition’ pele ho likhetho kaha a re o na le batho ba bangata ho feta metinyane e meng. Motinyane o mong le o mong o tla ikemela ‘me hona ho fa DC monyetla oa ho hlola likhetho ha bonolo.

  Reply
 3. 3

  semenekane

  Khiliki! Mr Makoae le ena o hara mokhopi oa batho ba otliloeng? Hard luck my brothers and sisters, taba ena re e ts’oela ka mathe ruri kaha e ka re senyetsa likhetho tse lokollohileng.

  Enoa ea ntseng a khothalletsa hore batho ba iphethetse, o hloka a counseling e matla haholo. Motho oa boemo ba Letona la Ts’irelletso ebile e le PM e be a ka bua tje on LTV? Ruri mehlolo ke batho mesenene ke linoha.

  Hona ke ponts’o ea motho ea maqakabetsing. Halala! U ne u re u tla fella kae monnaeso?. Sesa felleng se ea hlola, khale le benya re fetlama. Kajeno hase maobane, etsoe lilemo li ea loeana hle.

  Re tl’o u futhela ka lifouto, metheho ea hau e tla tsitsinyeha. U ne u nahana hore IEC e ka u bolella hore lipolotiki hase kerekeng?. Ho joang kajeno?. U will never taste peace in ur life with effect from now onwards.

  Come 26 May, re tl’o u nts’a ofising kamorao hore re u hlole ka likhetho. Kamorao ho moo ho tla etsahala eng?. U tla hatoha bomo eo u e lutseng holimo, u nt’o kotula litholoana tsa mosebetsi ea hau ea lefifi

  Reply
 4. 4

  Monamoli

  Seka hlohleletsa ntoa hle morena oaka, Basotho rea tsoalana rea amana, khalema hantle etsoe u le moetapele oa sechaba sa basotho ka kakaretso. Ka nako e ngoe batho ba buoa ba utloile bohloko ba sitoe ho nahana pele, ha e hate ka maro hle mofokeng etsoe ba hao bana bona ba tla be ba bolokehile, joale ke bana ba batho ba bang ba tla loana ba be ba lemale. kea u kopa hle ntate khalema joalo ka moetapele.

  Reply
 5. 5

  Letsatsi

  Ntate Mosisili le Ntate Mokose, e tle ere ha ho loanoa le itsereletsa le etsa mosebetsi o tsoileng matsoho le late bana ba lona moho le lona lebe ka pele moleng oa ntoa ke tle ke bone bohlabani ba lona. Ke rata ho le hopotsa hore mane Bothabothe motho o na thungoe ntate Mosisili a ntse a buoa, you know!!! he just went on with his speech. So this is the kind of a man who calls people to fight for his personal interests in the name of people. Joale tsebang ha ase a busa o tla le siea lele mehoboko lele liritsa le lemetse. Aja monate le metsoalle bo Sekatle le bo Mahaletere jj

  Reply
 6. 6

  Oa Ha Maama

  Ntoa ke ntho e empe me e lokela ho qojoa ka hohle ka moo motho ea ka nahanang. Rona re kile ra loana le banna ba Koro Koro re tseka maboella, hoa shoa bana ba batho he ntoa e boima. Ntate Mosisili tlohella ho hlohloletsa ntoa thaka ntona. Ele hore hau sana tsepo sepoleseng? Haele moo u re batho ba inkele molao matshohong na u tla e emela taba ee? Hela ntate na ua hopola bothata boo u neng o bo bake ka hore mapolesa a ntse batsoaruoa mokubeloana? Hoa eba joang ha mapolesa antsa mokubeloana? I am ebarassed by the man of your statue to instigate violance. A tooth for a tuth has no place naheng ea democracy e busoang ka molao.

  Reply
 7. 7

  Matabola

  hw can good leader a bua taba tse tje. Morena Jesu una re ha motho a u otla mofe lerama leleng.jwale ena ure u lwane le wena. na ke mokreste tje?

  Reply
 8. 8

  Matabola

  o kae manyetse?

  Reply
 9. 9

  Mpoti

  Mafutsana ana a Lesotho a ka tloha a ea loana ka hose tlale hona hoa bona. Keng le sa ‘motse hore na haa behe bana ba hae frontline boiphetetsong moo? Kaha basotho haba tlala ba ka tloha ba nna ba baka merusu e tahiloeng kahara naha ka mona, ebe ho shoa bona bo mohale! Hee basotho ba bang ke lihole lefats’eng!!!

  Reply
 10. 10

  ea mannete

  rea kopa ebilie rea rapela hle ntate mosisili, lintoa tsena tseo o li khothaletsang li tlo re ekeletsa likhutsana tse fetang tse teng. Ako bue ka tsele enngoe, hare khothaletse lintoa le se etsahetseng ha thetsane re se tsoe’la ka mathe re le oppositions supporters. hope you will change your mind in future. wish you all the best in the coming elections. la chaba!

  Reply
 11. 11

  Kemisto

  Fight back or not …………..ea fofa Nonyana

  Reply
 12. 12

  makara

  kannete nnete hona ke masepa bra t’set’seli, taba ena hase uena le mosali oa hao betheng.

  Reply
 13. 13

  Blue Collar

  @Mpoti…Oena o morui oa kae? Ha o oa Lesotho? I’m also against violence, but I find it ironic see that someone who seems to be so gullible and ignorant as you are could equally be so arrogant.

  Reply
 14. 14

  Blue Collar

  @Mpoti…Oena o morui oa kae? Ha o oa Lesotho? I’m also against violence, but I find it ironic that someone who seems to be so gullible and ignorant as you are could equally be so arrogant

  Reply
 15. 15

  Lethula

  He a pota ‘ma’bolae oa ho bitsoang ‘Lesotho Council of Anti-Governmental Organisations (LCA). 1. O hloloa ho ts’oela ka mathe litlokotsebe tsa manazi, manazi-‘moi I (Menepe’s fiefdom=abc), manazi-II (manonyana) le ma-fawu a billy o ntse a akaretsa le ho qhomaka joaloka monna a phunya paola. 2. O ts’ireletsa shakoane ka ntho eo eena asa latoleng hore o e buile. 3. Joaloka ba bang bana ba bo o fetola moelelo oa taelo ea Ntate ho Ma-DC. Ntate o phetile ho feta hararo hore Ma-DC a se qale merusu ka tsela efe kapa efe empa ha ba kenngoa monoana ka leihlong ba its’ireletse ka hohle-hohle haholo ha mapolesa a balehile. 4. O iphapanyetsa hore ka 1998 manazi le bo-malebo,qhobela le deborah ba ne ba qale tjena ha ba tla kenya masole bo sako le tshukudu moea oa hore ba tsohele ‘muso matla le ho chesa litoropo. Hoja ba khalemela ntat’a bona Menepe hore a khalemele seka motho sena se bitsoang libe se its’oare joaloka batho ba phelang hantle.

  Reply
 16. 16

  Mosareloa

  Mali ke ntho e ratoang naheng ena kea bona. Ebile ke hopola Israel Manosa.

  Reply
 17. Pingback: Bishop Tutu Urges Peace in Upcoming Lesotho Elections « Jordan Ink.

 18. Pingback: Lesotho Leads Southern Africa in Democracy « Jordan Ink.

 19. 17

  vermont divorce lawyers

  It’s going to be ending of mine day, but before end I am reading this enormous
  post to increase my experience.

  Reply
 20. 18

  Expert Divorce Lawyers Vermont

  I adore your web site. Truly fantastic material that discusses
  a bunch of value with us. Many thanks for sharing those info.
  All the best

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2017. Sunday Express. Lesotho's only Sunday paper. All rights reserved